Ohjeet

Hakuohje - Hinweise - Instructions:

  • Yleinen hakuaika 10.10.-1.11.
  • Tutkimusapuraha voidaan myöntää osa-aikaiseen toimintaan (enintään muutaman kuukauden tutkimus- yms. vierailuun). Kustannusperusteinen apuraha tulee yksilöidä halvimman vaihtoehdon mukaan.
  • Hakemuksen tulee sisältää hakijaa koskevat henkilötiedot sekä koulutus- ja ammattitoiminta (CV).
  • Hakemuksessa tulee ilmoittaa muut, samaan tarkoitukseen haetut ja myönnetyt apurahat sekä hankkeen kokonaisrahoitussuunnitelma.
  • Hakemukseen on liitettävä opiskelu- tai työsuunnitelma, selvitys oleskeluluvasta tai osallistumisesta opetus- tai muuhun tapahtumaan, puollot yms. Ei perusopintoihin eikä työharjoitteluihin, ei myöskään laitehankintoihin tai materiaalikustannuksiin.
  • Hakemuksia ei palauteta, myönnöstä ilmoitetaan 15.12. mennessä.
  • Hakuosoite: PL 857, 00101 Helsinki
  • Hakemusasiakirjat tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse. Pelkkä hakukirjelmä tulisi lisäksi toimittaa allekirjoitettuna postitse.

Myönnetyn apurahan ohjeet:

Apurahan käytöstä pyydetään antamaan erikseen ilmoitettavalla tavalla selvitys. Selvityksestä tulisi ilmetä etenkin syntyneiden kulujen osalta (matka. majoitus) erittely.

Jos apurahaa ei oteta lähiaikana käyttöön, pyydetään ilmoittamaan myöhemmästä maksatusajankohdasta. Jos apurahaa ei käytetä myöntöä seuraavana vuonna, se peruuntuu, ellei toisin sovita. Käyttämättä jäänyt tai peruutettu ja maksettu apuraha saatetaan periä takaisin. Peruuttaminen ei estä hakemasta apurahaa myöhemmin uudelleen.

Uusimmat kommentit

15.10 | 16:58

testi